از کابل مخابراتی چه می دانید؟

آشنایی با کابل مخابراتی


کابل های مخابراتی کابل هایی هستند که آن ها را به منظور برقراری ارتباط به کار می برند و وظیفه آن ها انتقال اطلاعات می باشد. ماده اصلی که در این کابل ها به کار برده شده مس و موادی که از صنایع پتروشیمی به دست می آید می باشد که بیشترین استفاده و کاربرد آن ها در تاسیسات شهری و خانگی است. این کابل های ارتباطی را می توان به دو دسته کابل های مسی و نوری تقسیم نمود و از دو روش  هوایی و زمینی مورد استفاده قرار می گیرند.


کابل های زمینی:


به دلیل اینکه کابل های مسی زمینی بیشتر در مقابل نور خورشید و بارندگی قرار می گیرند آن ها را در روکشی قوی و محکم جای داده اند که با وجود این روکش ضخیم، امکان خم شدن آن کمتر خواهد شد و در نتیجه به راحتی شکسته می شوند.

دسته بندی قطر مغزی کابل های مسی هوایی در بازار 

5 میلیمتر (0.5)
6 میلی متر (0.6)
8 میلی متر (0.8)


کابل های هوایی :

این کابل ها را بیشتر در محیط های داخلی به کار می برند به دلیل اینکه از این طریق کابل ها خاصیت خمش بیشتری پیدا می کنند و عموما آن ها را به رنگ طوسی تولید می کنند.


کابل های مخابراتی هوایی و زمینی چه جنسی دارند؟

این کابل های مخابراتی به دو صورت هستند:
کابل مخابراتی مسی
کابل مخابراتی نوری

مخابراتی مسی
کابل ژله فیلد خاکی ( BFC )
کابل ژله فیلد کانالی (CFC)
کابل ایرکور کانالی (CUC)
کابل هوایی مهاردار (SSC)
کابل هوایی ساده (AC)
دوبل هوایی مهاردار (DW)

مخابراتی نوری
کابل نوری ژله فیلد کانالی ( OCFC )
 کابل نوری ژله فیلد خاکی ( OBFC )
کابل نوری مهاردار هوایی ( OSSC )انواع کابل های مسی :

کابل ژله فیلد خاکی (BFC) :
کابل ژله فیلد خاکی در شبکه های مخابراتی جهت کابل مشترکین مستقیما در زیر خاک مورد استفاده قرار می گیرد و از 10 زوج تا 1800 زوج ساخته می شود.

کابل ژله فیلد کانالی (CFC) :
کابل ژله فیلد کانالی در شبکه های تلفنی جهت کابل مشترکین مورد استفاده قرار می گیرد که به منظور نصب در کانال مناسب می باشد و از 100 زوج تا 2400 زوج ساخته می شود.

کابل ایرکور کانالی (CUC) :
کابل ایرکور کانالی بین مراکز مخابراتی و از مراکز مخابراتی تا کافو به کار برده می شود و همینطور برای نصب در کانال مناسب است و از 600 زوج تا 2400 زوج ساخته می شود.

کابل هوایی مهاردار (SSC) :
کابل هوایی مهاردار در شبکه های محلی و روستایی بر روی تیرهای نگهدارنده نصب می شود و مورد استفاده قرار می گیرد.

کابل هوایی ساده (AC) :

کابل هوایی ساده به منظور اتصال مشترک به نقاط توزیع به کار برده می شود.

دوبل هوایی مهاردار (DW) :
دوبل هوایی مهاردار باعث وصل مشترک به پست می شود.


انواع کابل های مخابراتی نوری:


کابل نوری ژله فیلد کانالی (OCFC) :
کابل نوری ژله فیلد کانالی به صورت معمول در شبکه هایی که در داخل شهر هستند و همچنین بین مراکز مخابراتی به کار برده می شود.

کابل نوری ژله فیلد خاکی (OBFC) :

کابل نوری ژله فیلد خاکی به صورت معمول در شبکه های زیر ساخت و بین شهری در مساحت هایی که طولانی هستند به کار برده می شوند.

کابل نوری مهار دار هوایی (OSSC) :

کابل نوری مهار دار هوایی در اماکن روستایی و مخابراتی به کار برده می شود و شکل این کابل 8 مانند می باشد.


تعداد زوج های کابل مخابرات

کابل های مخابراتی دارای تعداد زوج های مختلفی هستند که در انواع مختلف تولید و ساخته  می شوند, سیم تلفن تک زوج را با نام سیم رانژه می شناسند که عموما به منظور برقراری ارتباط بین پورت های ترمینال های کروز به کار برده می شود.

سیم تلفن دو زوج اکثر اوقات جهت ارتباط گوشی های تلفن با پریز تلفن به کار برده می شوند.

 کابل مخابراتی از نظر تعداد زوج دارای تقسیمات زیر است:
کابل دو زوج
کابل چهار زوج
کابل شش زوج
کابل ده زوج
کابل پانزده زوج
کابل بیست زوج
کابل بیست و پنج زوج
کابل سی و دو زوج
کابل پنجاه زوج
کابل صد زوج
کابل دویست زوج 
نویسنده مقاله : منبع مقاله :

برچسب ها :

  • 10 مرداد 1401
  • Admin
  • 220
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2023