نکات عمومی و مهم در خصوص سیستمهای ارت

نکات عمومی و مهم در خصوص سیستمهای ارت


1- کلیه اتصالات با مفتول برنج یا نقره جوشکاری گردد. سطح جوش باید
CM 6 باشد و جهت اتصالات و جوشکاری رعایت گردد (در مواردی کدولد توصیه می شود).

2- از هرپایه دکلهای خودایستا هم فونداسیون دکل توسط سیم مسی و بست مخصوص به سیستم ارت و هم پای دکل به سیستم ارت جوشکاری گردد.

3- سیم میله برقگیر از پایه ای که آنتنهای کمتری نصب می شود و با کابلهای روی لدر حداکثر فاصله را داشته باشد، بدون خمش درمسیر و مستقیما به رینگ داخل کانال و از کوتاهترین مسیر توسط جوش متصل گردد.

4- میله برقگیر روی دکل در بالاترین نقطه دکل (با رعایت مخروط حفاظتی با زاویه 45 درجه ) بطوریکه تجهیزات را کاملا پوشش دهد، قرار گیرد و جنس آن تمام مس با آلیاژ استاندارد به قطرmm 16 و طول آن بستگی به ارتفاع نصب آنتن های روی دکل دارد.

5- شعاع خم سیم مسی حداقل CM20 و زاویه قوس حداقل 60 درجه رعایت گردد (رعایت زاویه خمش سیم مسی)

6- پایه‌ ها و نقاط ابتدا و انتهای لدر افقی به سیستم گراند متصل گردد.

7- کلیه کابلهای ورودی به سالن دستگاه توسط بست گراند به بدنه دکل و ابتدای لدر افقی (بعد از محل خم شدن کابل) گراند شوند.

8- به هیچ عنوان در روی دکل، جوشکاری صورت نگیرد.

9- اتصال از شبکه گراند سیستم اجرا شده به تانکر سوخت دیزل ژنراتور، تانکر آب هوایی، اسکلت فلزی ساختمان و در و پنجره های اتاق دستگاه صورت گیرد.

10- اگر سیستمی‌ ازقبل‌ اجرا شده باشد، سیستم قدیم به‌ جدید در عمق‌ خاک متصل گردند.

11- سیم‌ ارت‌ درروی زمین باید با روکش‌ و سیم‌ داخل‌ کانالها‌ باید بدون روکش و مستقیم کشیده شود.

12- پرکردن کانال باید با خاک سرند شده کشاورزی یا خاک نرم انجام گردد.

13- ارتفاع نصب شینه مسی CM 50 از کف تمام شده باشد.

14-شینه داخل اتاق حدالمقدور به چیدمان دستگاهها نزدیک باشد.

15- از هر دستگاهی جداگانه سیم ارتی به شینه متصل گردد ( قطر و طول شینه گراند بستگی به تعداد انشعابات آن دارد).

16- در دکلهای مهاری پر ظرفیت، مهارهای دکل بایستی توسط بست مخصوص به گراند اتصال یابد.

17- جهت استفاده ترانس برق شهر در ایستگاههای مخابرات بایستی گراند جداگانه اجرا گردد.

18- در سایتهای کامپیوتری جهت اجرای سیستم زمین حتی المقدور بایستی از یک زمین با سطح یکنواخت ( بدون شیب ) استفاده نمود.

19- در ایستگاهها بین نول و گراند نبایستی اختلاف ولتاژ وجود داشته باشد.

20- در دکلهای پر ظرفیت که ابعاد قسمت بالای دکل بیشتر از m 2 می‌باشد نیاز به نصب یک عدد برقگیر اضافی در سمت مقابل برقگیر اول می‌ باشد.

21- در سیم‌کشی داخل محوطه سایت های کامپوتری برای چراغهای روشنایی و سایر موارد باید از کابل زمینی استفاده گردد و در ایستگاههای بالای کوه و نقاط دور از شهر نباید از چراغهای روشنایی خیابانی استفاده شود.

22- استاندارد قابل قبول آزمایش و تحویل اتصال زمین برای سایتهای کوچک زیر 10 اهم و برای سایت های بزرگ و مهم زیر 3 اهم می‌ باشد.

نویسنده مقاله : منبع مقاله :
  • 09 آذر 1392
  • Admin
  • 9651
نکات عمومی و مهم در خصوص سیستمهای ارت
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2024