سیستم ارتینگ روش عمقی ( چاه ارت )

وظیفه اصلی سیستم ارتینگ حفاظت در برابر اضافه ولتاژهای تولیدی در بدنه دستگاه‌ها است که احتمال آسیب‌ دیدگی به این دستگاه‌ها و افراد استفاده‌ کننده از آنها را بالا می‌برد.

وظیفه اصلی سیستم ارتینگ این است که هر جریان الکتریکی که وارد این سیستم شد را به طور کامل به زمین منتقل کند. سیستم ارتینگ متشکل از چاه ارت و سیم متصل به چاه میباشد.
اگر ما بدنه تمام دستگاههای برقی اعم از صنعتی و مخابراتی و خانگی و…و یا به طور کلی هرنوع مصرف کننده برق را توسط یک رشته سیم به سیم اتصال به زمین متصل کنیم، یک سیستم ارتینگ ایجاد کرده ایم.
هدف از ایجاد این سیستم این است که اگر هریک از سیم های فاز و یا سیم نول به هر طریقی به بدنه دستگاه اتصال یابد و مدار الکتریکی مورد نظر دچار نشتی جریان شود؛ این نشتی جریان توسط سیم ارت به زمین منتقل شده و از برق گرفتگی و یا در مواردی اتصالی دستگاه جلوگیری می شود. در مواردی به اشتباه بدنه مصرف کننده های خانگی را به لوله های آهنی آب و یا گاز و یا حتی به اسکلت ساختمان اتصال می دهند که این کار بسیارخطرناکی است که منجر به برق گرفتگی های کشنده میشود.

دکل به سازه‌های مرتفع ساخته شده به دست انسان گفته می‌شود، که همیشه عرض کمی نسبت به ارتفاع خود دارند و معمولا برای استفاده از ارتفاع بلندشان ساخته می شوند و ایستایی لازم را به تنهایی دارا می‌باشند.
دکل های مخابراتی ترکیبی از سازه های فولادی هستند که برای حمایت از آنتن های مخابراتی و پخش آن ها طراحی شده اند. ارتباط بی‌ سیم برای اغلب بخش‌ ها مانند شبکه‌ های تلفن همراه ، آنتن تلویزیون و نیز پخش رادیویی با استفاده از برج‌ های مخابراتی متصل است.

ارتینگ روش عمقی ( چاه ارت )
ارتینگ روش عمقی

سیستم ارتینگ روش عمقی ( چاه ارت )

چاه ارت چاله ای است که بصورت عمقی در زمین حفر کرده تا جایی که به رطوبت نسبی خاک رسیده و در داخل آن از صفحه مسی که توسط سیم مسی به صفحه جوش خورده استفاده کرده و صفحه را بصورت عمودی ( به جهت بیشترین سطح تماس با خاک ) در چاه ارت قرار داده و اطراف صفحه از مواد بنتونیت پوشانده و سیم مسی را به بیرون چاه ارت کشیده و به تابلوی تست باکس برده و از آن جا به کلیه دستگاههای الکتریکی متصل می نمائیم.
انتخاب محل چاه ارت چاه ارت را بايد در جاهايی كه پايين‌ترين سطح را داشته و احتمال دسترسی به رطوبت حتی الامكان در عمق كمتری وجود داشته باشد و يا در نقاطی كه بيشتر در معرض رطوبت و آب قرار دارند مانند زمينهای چمن ، باغچه‌ها و فضاهای سبز حفر نمود.
عمق چاه با توجه به مقاومت مخصوص زمين ، عمق چاه از حداقل 4 متر تا 8 متر و قطرآن حدودا 80 سانتيمتر می تواند باشد. در زمين هايی كه با توجه به نوع خاك دارای مقاومت مخصوص كمتری هستند مانند خاكهای كشاورزی و رسی عمق مورد نياز براي حفاری كمتر بوده و در زمينهای شنی و سنگلاخی كه دارای مقاومت مخصوص بالاتری هستند نياز به حفر چاه با عمق بيشتر می باشد. برای اندازه گيری مقاومت مخصوص خاك از دستگاههای خاص استفاده می گردد. در صورتی كه تا عمق 4 متر به رطوبت نرسيديم و احتمال بدهيم در عمق بيشتر از 6 متر به رطوبت نخواهيم رسيد نيازی نيست چاه را بيشتر از 6 متر حفر كنيم . بطور كلی عمق 6 مترو قطر حدود 80 سانتيمتر برای حفر چاه پيشنهاد می گردد.
حدوده مقاومت مخصوص خاك
نوع خاك
باغچه‌ای 5 الی 50
رسی 8 الی 50
مخلوط رسی ، ماسه‌ای و شنی 25 الی 40
شن و ماسه 60 الی 100
سنگلاخی و سنگی 200 الی 10000
اتصال سيم به صفحه مسی اتصال سيم به صفحه مسی بسيار مهم می باشد و هرگز و در هيچ شرايطی نبايد اين اتصال تنها با استفاده از بست ، دوختن سيم به صفحه و يا … برقرار گردد. بلكه حتما بايد سيم به صفحه جوش داده شود و برای استحكام بيشتر با استفاده از 2 عدد بست سيم به صفحه ( رديف 15 جدول مصالح مورد نياز ) بسته شده و محكم گردد. براي جوش دادن قطعات مسی به يكديگر از جوش برنج يا نقره استفاده شود و در صورت عدم دسترسی به اين نوع جوش از جوش (Cadweld) استفاده گردد .
حفر چاه ارت با توجه به شرايط جغرافيايی منطقه چاهی با عمق مناسب و در مكان مناسب (با توجه با راهنمای انتخاب محل چاه ارت ) حفر گردد. شياری به عمق 60سانتيمتر از چاه تا پای دكل برای مسير سيم چاه ارت تا برقگير روی دكل همچنين براي سيم ارت داخل ساختمان حفر نمائيد. در صورتی كه مسير 2 سيم مشترك باشد بهتر است مسير دو سيم ايزوله گردند. همينطور مسير سيمها بايد كوتاهترين مسير بوده و سيم ميله برقگير و ارت حتی الامكان مستقيم و بدون پيچ و خم باشد و نبايستی خمهای تند داشته باشد و در صورت نياز به خم زدن سيم در طول بيش از 50 سانتيمتر انجام گردد.
پر نمودن چاه ارت
 1. ابتدا حدود 20 ليتر محلول آب و نمك تهيه و كف چاه می ريزيم بطوريكه تمام كف چاه را در برگيرد بعد از 24 ساعت مراحل زير را انجام می دهيم .
 2. به ارتفاع 20 سانتيمتر از ته چاه را با خاك رس و يا خاك نرم پر می نمائيم.
 3. به مقدار لازم (حدود 450كيلو گرم معادل 15 كيسه 30 كيلو گرمی) بنتونيت را با آب مخلوط كرده و بصورت دوغاب در مياوريم و مخلوط حاصل را به ارتفاع 20 سانتيمتر از كف چاه می ريزيم هر چه مخلوط حاصل غليظ تر باشد كيفيت كار بهتر خواهد بود.
 4. صفحه مسی را به 2 سيم مسی نمره 50 جوش می دهيم اين سيمها يكي به ميله برقگير روی دكل و ديگری به شينه داخل ساختمان خواهد رفت بنابراين طول سيم ها را متناسب با طول مسير انتخاب می نمائيم.
 5. صفحه مسی را بطور عمودی در مركز چاه قرار می دهيم.
 6. اطراف صفحه مسی را با دوغاب تهيه شده تا بالای صفحه پر می نمائيم.
 7. لوله پليكای سوراخ شده را بطور مورب در مركز چاه و در بالای صفحه مسی قرار می دهيم و داخل لوله پليكا را شن می ريزيم تا 50 سانتيمتر از انتهای لوله پر شود اين لوله برای تامين رطوبت ته چاه می باشد و در فصول گرم سال تزريق آب از اين لوله بيشتر انجام می گردد. لازم بذكر است در مواردی كه چاه ارت در باغچه حفر شده باشد و يا ته چاه به رطوبت رسيده باشد و يا كلا در جاهايی كه رطوبت ته چاه از بالای چاه يا از پايين چاه تامين گردد نيازی به قراردادن لوله نمی باشد .
 8. بعد از قراردادن لوله پليكا به ارتفاع 20 سانتيمتر از بالای صفحه مسی را با دوغاب آماد شده پر می نمائيم.
 9. الباقی چاه را هم تا 10 سانتيمتر بر سر چاه مانده ، با خاك معمولی همراه با ماسه يا خاك سرند شده كشاورزی پر می نمائيم و 10 سانتيمتر از چاه را برای نفوذ آب باران و آبهای سطحی به داخل چاه با شن و سنگريزه پر می نمائيم . روی چاه مخصوصا در مواقعی كه از لوله پوليكا استفاده نمی گردد نبايد آسفالت شده و يا با سيمان پر گردد.
 10. داخل شيار های حفاری شده را با خاك سرند شده كشاورزی يا خاك نرم معمولی و يا خاك معمولی مخلوط با بنتونيت پر نمائيد.
نصب شينه و ميله برقگير شينه داخل ساختمان بايد توسط مقره هایی از ديوار ساختمان ايزوله گردد. قطر و طول شينه بستگی به تعداد انشعابات داخل ساختمان دارد .(تمامی تجهيزات داخل ساختمان بايستی بطور جداگانه و موازی به اين شينه متصل گردد.) در حالتيكه دكل روی ساختمان قرار داشته باشد سيم ميله برقگير نبايستی از داخل ساختمان برده شود بلكه بايد خارج از ساختمان سيم كشيده شود و همينطور مسير عبوری سيم ارت به داخل ساختمان تا شينه ورودی ساختمان بايد عايق دار باشد. در پای دكل توسط بست ، سيم ميله برقگير به يكی از پايه های دكل خيلی محكم متصل شود و تا بالای دكل به ميله برقگير متصل گردد. لازم بذكر است مسير ميله برقگير از كابلهايی كه به آن ها می روند بايد جدا باشد .
ارتینگ روش عمقی

مصالح مورد نياز

مصالح مورد نياز و مشخصات آن برای اجرای چاه ارت ( روش عمقی ) در جدول زير آمده است.

نوع جنس
محل مصرف
توضیحات
ميله برقگير
دکل صاعقه کیر
ميله برقگير به طول 5/1متر و قطر آن16 ميليمتر وجنس آن مس خالص و نوك تيزباشد
بست ميله برقگير به سيم ارت
جهت اتصال ميله برقگير به سيم ارت در نقاطی كه ارتفاع دكل حدودا 20 متر باشد
يوبوليت
جهت استفاده در ميله برقگير
بست سيم به دكل
سيم نمره 50 را به اندازه های لازم بريده و رشته رشته كرده جهت اتصال سيم ارت به دكل استفاده می نمائيم
تسمه آلومينيومی يا مسی
در اندازه 3*30*100 ميليمتر عدد بكار گيری با يوبوليت جهت بستن ميله برق گير در دكل های مهاری
سيم مسی نمره 50 متر
کل سیستم به تناسب دستگاهها
7 رشته
كابلشو نمره 50
دکل صاعقه کیر
جهت اتصال سيستم ارت به شينه داخل سايت و يا اتصال پای دكلهای مهاری و خود ايستا به سيستم ارت
لوله پلی اتيلن 10 اتمسفر
پوشش سیمها
براي ايجاد پوشش عايق روی سيم مسی در محوطه و محل تردد
بست لوله پلی اتيلن همراه پيچ و رولپلاك
اتصال لوله پلی اتیلنی به دیوار
جهت اتصال لوله پلی اتيلن به ديوار
پودر انفجاري Cadweld
چاه ارت و دکل صاعقه کیر و...
جهت جوش دادن سيم به صفحه يا سيم به ميله ROD يا اتصال سيمها به يكديگردر نقاطی كه دسترسی به جوش نقره يا جوش برنج وجود ندارد .
شينه مسی به ابعاد 3*30*250 ميليمتر
نصب سیستم به دستگاهها
براي نصب در داخل سايت و اتصال دستگاهها به آن
صفحه مسی 5.*50*50
چاه ارت
مورد استفاده در روش عمقی ***
مقره همراه پيچ و رولپلاك
کل سیستم به تناسب دستگاهها
جهت اتصال شينه مسی به ديوار
پيچ و مهره نمره 8 با واشر فنری و تخت
جهت استفاده شينه مسی – پليت-شينه پای دكل و …
بست سيم به صفحه مسی
چاه ارت
به منظور محكم كردن اتصال سيم روي صفحه مسی
بست دو سيم نمره 50
جهت اتصال دو سيم نمره 50 روی زمين
پليت مخصوص اتصال ميله برقگير به دكل
دکل صاعقه کیر
برای دكل های خود ايستای 60متری استفاده مي گردد.
شينه مسی مخصوص پای دكل 3*30*100
براي وصل نمودن پاي دكل هاي خود ايستای 60متری به سيستم ارت
ميله ROD
در روش سطحی
در روش سطحی استفاده مي گردد.
بست مربوط به سيم مسی و ميله ROD
در روش سطحی برای دکل صاعقه کیر
براي اتصال سيم به ميله برقگير ياROD
كرپی ابروئی همراه پيچ و مهره
براي بستن ميله برقگير به دكل های 100 فوتی و دكل های خود ايستای لوله ای
بنتونيت اكتيو كيلو(300الی450kg )
چاه ارت و روش سطحی
براي روش عمقی و سطحی
بست ميله برقگير به پليت
دکل صاعقه کیر
جهت اتصال ميله برقگير به پليت در دكلهای خود ايستای 60متری

انواع سیستم های ارتینگ

ادامه...

در این روش سیستم ارت در سطح زمین ( برای مناطقی که امکان حفاری وجود ندارد) و یا در عمق حدود 80 سانتیمتر اجرا می گردد .عمق 80 سانتی مطابق با آیین نامه مقررات ملی - مبحث 13 نظام مهندسی - برای جلوگیری از یخ زدگی است.

ادامه...

برای اجرای این سیستم به حفر چاه ارت نیاز است. بدین ترتیب در ابتدا محل چاه را مشخص نموده و متناسب با نوع خاک عمق آن را تعیین می‌کنند. پس‌ از آن زمان اتصال سیم به صفحه مسی می‌رسد.

ادامه...

ارتفاعات كشور را با توجه به نوع زمين و خاك می توان به سه دسته تقسيم كرد. ارتفاعات خاكی كه امكان حفاری و كوبيدن ميله مغز فولادی در آنها وجود دارد. ارتفاعات سنگلاخی كه امكان حفاری عميق در آنها وجود ندارد ولی می توان شيار ايجاد كرد.

دکل بادسنجی

فونداسیون دکل

مبنای طراحی فونداسیون‌های دکل‌های مخابراتی جهت لهیدگی و واژگونی استوار است. در استاندارد EIA-RS-222-F برای فونداسیون‌ها حداقل عمق طی فرمول‌هائی تعریف شده با توجه به اینکه دکل‌ها در برابر وزش باد مستعد واژگونی هستند مقرون به صرفه‌ترین نوع فونداسیون‌ها فونداسیون‌های عمقی می‌باشد. که در دکل‌های خودایستا بدلیل بروز کشش در یکی از پایه‌ها به صورت پاشنه‌ای و در دکل‌های مونوپل بدلیل بروز گشتاور زیاد در پای دکل به صورت شمعی طرح می‌شود.
در زمین‌های سنگی به دلیل مشکلات حفاری فونداسیون‌ها به صورت سطحی و گسترده طرح می‌شود که به دلیل وزن بالای خود بتواند گشتاور ناشی از واژگونی را تحمل کند.
اطلاعات بیشتر...
هدف از اجرای سیستم ارتینگ چیست؟

درگذشته که سیستم ارتینگ برای اماکن مختلف طراحی نمی‌شد، برق‌ گرفتگی و صدمات به لوازم الکتریکی امری رایج بود. ولی امروزه این سیستم در مخابرات به‌ منظور جلوگیری از نویز در شبکه و در مجموعه‌های انتقال و توزیع برق و تجهیزات برق‌گیر پرکاربرد است. اتصال سیم فاز یا نول به دستگاه‌ها اجتناب‌ ناپذیر می‌باشد و مدارات نیز در برابر نشتی جریان بسیار حساس و آسیب‌ پذیر هستند.
بدین ترتیب استفاده از ارتینگ با هدف کاهش خسارات و پیشگیری از برق‌ گرفتگی و اتصالی دستگاه‌ها ضروری است. سیم ارت با انتقال جریان الکتریکی به زمین مدارات را از هر گونه خطرات تخریبی محافظت می‌نماید. بدین ترتیب آسیب‌ها از تجهیزات الکتریکی نیز به دور می‌شود.
با این توضیحات در پاسخ به هدف از اجرای سیستم ارتینگ چیست؟ می‌توان گفت، مهار جریان‌های تولید شده از القای الکترومغناطیسی، کاهش ولتاژ در زمان اختلاف‌ پتانسیل و حفاظت از جان انسان‌ها مهم‌ترین هدف این سیستم است. همچنین کارکرد صحیح سیستم‌های (الکتریکی، الکترومکانیکی، دیجیتالی)، عدم آسیب‌دیدگی تجهیزات حفاظتی و تخلیه الکتریسیته ساکن از دیگر رسالت‌های این سیستم ساده اما قدرتمند است.


برخی از نکات لازم‌ الاجرا در سیستم ارتینگ (صاعقه گیر)
 • انتخاب میله برق‌ گیر از جنس تمام مس با آلیاژ استاندارد با امکان پوشش دهی تمامی تجهیزات
 • انجام جوشکاری تمامی اتصالات با حفظ جهت جوشکاری و با مفتول برنج یا نقره
 • انتخاب سیم ارت روکش‌ دار برای نقاط روی زمین و بدون روکش برای سطوح داخل زمین
 • گزینش شینه گراند متناسب با تعداد انشعابات
 • عدم اختلاف ولتاژ بین نول و گراند در ایستگاه‌ها
 • در نظر گرفتن استاندارد قابل‌ قبول برای اتصال به زمین در سایت‌های کوچک زیر 10 اهم و برای سایت‌های بزرگ زیر 3 اهم

وظایف دکل صاعقه گیر (سیستم ارتینگ)
 • حفاظت و ایمنی جان انسان
 • فراهم آوردن محیط امن برای کار
 • حفاظت و ایمنی تجهیزات الکتریکی
 • جلوگیری از ولتاژ تماسی
 • حذف ولتاژ اضافی
 • جلوگیری از ولتاژهای ناخواسته و صاعقه
 • اطمینان از قابلیت کار الکتریکی

مشخصات دکل صاعقه گیر (سیستم ارتینگ) خوب
 • امکان انتخاب شعاع حفاظتی گسترده
 • دستیابی به کیفیت و تکنولوژی برتر روز
 • بهره گیری از سیستم عملکرد کاملا مستقل و خودکفا (بدون احتیاج به نور،باد،باطری و غیره…….)
 • عمر طولانی
 • یکپارچگی محور اصلی صاعقه گیر از نوک آن تا نقطه اتصال به هادی میانی
 • هم در شرایط واقعی و هم در شرایط آزمایشگاهی صحت و عملکرد آن به تایید رسیده باشد.
دکل بادسنجی
دکل بادسنجی
انواع سیستم ارتینگ

انواع سیستم ارتینگ (Earthing System) شامل سیستم زمین تک فاز و سیستم زمین سه فاز می‌باشد. برای فهم بهتر مطلب از عبارات مختصر آنها بهره می‌برند. برای مثال هادی فاز را با L و هادی خنثی را با N و هادی زمین را با PE و هادی مشترک خنثی و زمین را با PEN نشان می‌دهند.
بدین ترتیب می‌توان انواع مختلف این سیستم را بهتر معرفی نمود. با این توضیحات انواع سیستم زمین تک فاز شامل سیستم دو سیمِ (L1+L2, L1+N, L1+PEN) و سیستم سه سیمِ (L1+N+P) می‌شود. ولی سیستم زمین سه فاز دارای دسته‌های سه سیمِ (L1+L2+L3) و سیستم چهار سیمِ (L1+L2+L3+(N,PE,PEN)) و پنج سیمِ (L1+L2+L3+N+PE) است.
در کنار این دسته‌بندی‌ها یک سیستم زمین که شامل سیستم ارت TN با انواع (TN-C,TNS,TN-C-S) همچنین سیستم ارت TT و سیستم ارت IT بوده که تمامی انواع مختلف سیستم ارتینگ را پوشش می‌دهند.

بررسی شرایط خاک

اهمیت خاک بعنوان هدایت کننده الکتریسیته بسیار مهم میباشد. توسط متخصصین حرفه ایی مطالعه شده است که سیستم ارتینگ عمیق از لحاظ الکتریکی، اقتصادی، فنی و...بسیار سودمند میباشد. هادی بودن خاک باعث هدایت یونی میشود. ذرات شن و ماسه به خودی خود هادی خوبی نمیباشند بلکه املاح آب که در بین آنها موجود میباشد باعث هدایت الکتریکی میگردند. آب در لایه های پایینتر خاک دارای نمک بیشتری میباشد. همچنین میزان رطوبت در خاک بر میزان هدایت گری خاک تاثیر میگذارد، هرچه میزان رطوبت بالاتر باشد قابلیت هدایت نیز بالاتر میرود. بطور نرمال میزان رطوبت بین 5 تا 40 درصد میباشد، اگر میزان رطوبت کمتر از 14 درصد گردد قابلیت هدایت گری خاک بطور قابل ملاحظه ایی پایین می آید. همچنین یخبندان باعث پایین آمدن هدایت پذیری خاک میگردد. لذا در نظر گرفتن موارد فوق برای اجرای ارتینگ مناسب، بسیار مهم میباشد.
شرایط آب و هوایی مثل یخ بندان، برف، گرما، بارش باران و باد بطرز قابل توجهی لایه های سطح فوقانی خاک را تحت تاثیر قرار داده (بین 0 تا 1/5 متر).، بنابراین موثرترین سیستم ارتینگ زمانی بدست می آید که الکترود زمین در اعماق زمین قرار گیرد بطوری که تحت تاثیر عوامل جوی مانند رطوبت و دما قرار نگیرد.

ارتینگ
دکل مخابراتی
دکل مخابراتی چیست؟

دکل های مخابراتی ترکیبی از سازه های فولادی هستند که برای حمایت از آنتن های مخابراتی و پخش آن ها طراحی شده اند. ارتباط بی‌سیم برای اغلب بخش‌ها مانند شبکه‌های تلفن همراه، آنتن تلویزیون و نیز پخش رادیویی با استفاده از برج‌ های مخابراتی متصل است. یک برج مخابرات کامل می‌ تواند به عنوان یک مجموعه کامل از ساختار های مکانیکی و واحد پردازش سیگنال الکترونیکی تعریف شود که برای اتصال ازطریق این برج‌ ها مورد استفاده قرار می‌ گیرد. این دکل ها بسته به حوزه‌ ای که در آن واقع شده‌ اند و برای طرح‌ های مختلف ، می ‌توانند در ارتفاع متفاوت باشند . این برج ‌ها می ‌توانند از محدوده بین ۱۵ تا۶۰ متر و همچنین بالاتر تغییر کنند. انواع مختلفی از دکل های مخابراتی وجود دارد و می توان آن‌ ها را بر اساس عملکرد ساختاریشان مانند دکل های بادسنجی ، دکل مهاری ، دکل منوپل طبقه‌ بندی کرد. از دکل های مخابراتی برای امکان برقراری ارتباط میان مردم استفاده می‌ شود. برقراری ارتباط از طریق شبکه نیاز به آنتن بسیار بلند برای انتقال موثر و دریافت ارتباطات رادیویی دارد.

امروزه بازار مخابراتی تقاضای افزایش دکل های ارتباطی مخابرات را در مناطق روستایی و مناطق خارج از شبکه کرده است. افزایش سرعت شهرنشینی منجر به صعود ناگهانی در توسعه و نیز اتخاذ افزایش فن‌ آوری در نفوذ گوشی‌ های هوشمند شده ‌است. چرا که این افزایش در کاربرد سالانه داده‌ های بی‌ سیم از طریق شبکه‌ های بی‌ سیم در سراسر جهان وجود دارد.

برای اطلاع از قیمت انواع دکل ها و محصولات و خدمات ایران دکل می توانید با مشاورین فروش ما تماس حاصل نمایید تا به صورت کامل در رابطه با قیمت دکل بادسنجی به مشتریان عزیز مشاوره دهند و از قیمت روز مطلع شوید.

ارائه مشاوره به صورت کاملا تخصصی و حرفه ای
روش عمقی ( چاه ارت )
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025