روش عمقی ( چاه ارت )

الف ـ انتخاب محل چاه ارت

چاه ارت را بايد در جاهايي كه پايين‌ترين سطح را داشته و احتمال دسترسي به رطوبت حتي‌الامكان در عمق كمتري وجود داشته باشد و يا در نقاطي كه بيشتر در معرض رطوبت و آب قرار دارند مانند زمينهاي چمن ، باغچه‌ها و فضاهاي سبز حفر نمود.

ب- عمق چاه

با توجه به مقاومت مخصوص زمين ، عمق چاه از حداقل 4 متر تا 8 متر و قطرآن حدودا 80 سانتيمتر مي تواند باشد. در زمين هايي كه با توجه به نوع خاك داراي مقاومت مخصوص كمتري هستند مانند خاكهاي كشاورزي و رسي عمق مورد نياز براي حفاري كمتر بوده و در زمينهاي شني و سنگلاخي كه داراي مقاومت مخصوص بالاتري هستند نياز به حفر چاه با عمق بيشتر مي باشد. براي اندازه گيري مقاومت مخصوص خاك از دستگاههاي خاص استفاده مي گردد. در صورتي كه تا عمق 4 متر به رطوبت نرسيديم و احتمال بدهيم در عمق بيشتر از 6 متر به رطوبت نخواهيم رسيد نيازي نيست چاه را بيشتر از 6 متر حفر كنيم . بطور كلي عمق 6 مترو قطر حدود 80 سانتيمتر براي حفر چاه پيشنهاد مي گردد.

 

محدوده مقاومت مخصوص چند نوع خاك در جدول زير آمده است.

نوع خاك

باغچه‌اي

 5 الي 50

رسي

 8 الي 50

مخلوط رسي ، ماسه‌اي و شني

25 الي 40

شن و ماسه

 60 الي 100

سنگلاخي و سنگي

 200 الي 10000

                                               

ج ـ مصالح مورد نياز

مصالح مورد نياز و مشخصات آن براي اجراي چاه ارت ( روش عمقي )  در جدول زير آمده است.

ردیف
نوع جنس
محل مصرف
توضیحات
1
ميله برقگير
دکل صاعقه کیر
ميله برقگير به طول 5/1متر و قطر آن16 ميليمتر وجنس آن مس خالص و نوك تيزباشد
2
بست ميله برقگير به سيم ارت
دکل صاعقه کیر
جهت اتصال ميله برقگير به سيم ارت در نقاطي كه ارتفاع دكل حدودا 20 متر باشد
3
يوبوليت
دکل صاعقه کیر
جهت استفاده در ميله برقگير
4
بست سيم به دكل
دکل صاعقه کیر
سيم نمره 50 را به اندازه هاي لازم بريده و رشته رشته كرده جهت اتصال سيم ارت به دكل استفاده مي نمائيم
5
تسمه آلومينيومي يا مسي
دکل صاعقه کیر
در اندازه 3*30*100 ميليمتر عدد بكار گيري با يوبوليت جهت بستن ميله برق گير در دكل هاي مهاري
6
سيم مسي نمره 50 متر
کل سیستم به تناسب دستگاهها
7 رشته
7
كابلشو نمره 50
دکل صاعقه کیر
جهت اتصال سيستم ارت به شينه داخل سايت و يا اتصال پاي دكلهاي مهاري و خود ايستا به سيستم ارت
8
لوله پلي اتيلن 10 اتمسفر
جهت پوشش سیمها
براي ايجاد پوشش عايق روي سيم مسي در محوطه و محل تردد
9
بست لوله پلي اتيلن همراه پيچ و رولپلاك
جهت اتصال لوله پلی اتیلنی به دیوار
جهت اتصال لوله پلي اتيلن به ديوار
10
پودر انفجاري cadweld
چاه ارت و دکل صاعقه کیر و...
جهت جوش دادن سيم به صفحه يا سيم به ميله ROD يا اتصال سيمها به يكديگردر نقاطي كه دسترسي به جوش نقره يا جوش برنج وجودندارد .
11
شينه مسي به ابعاد 3*30*250 ميليمتر
جهت نصب سیستم به دستگاهها
براي نصب در داخل سايت و اتصال دستگاهها به آن
12
صفحه مسي 5.*50*50
چاه ارت
مورد استفاده در روش عمقي ***
13
مقره همراه پيچ و رولپلاك
کل سیستم به تناسب دستگاهها
جهت اتصال شينه مسي به ديوار
14
پيچ و مهره نمره 8 با واشر فنري و تخت
کل سیستم به تناسب دستگاهها
جهت استفاده شينه مسي –پليت-شينه پاي دكل و …
15
بست سيم به صفحه مسي
چاه ارت
به منظورمحكم كردن اتصال سيم روي صفحه مسي
16
بست دو سيم نمره 50
چاه ارت
جهت اتصال دو سيم نمره 50 روي زمين
17
پليت مخصوص اتصال ميله برقگير به دكل
دکل صاعقه کیر
براي دكل هاي خود ايستاي 60متري استفاده مي گردد.
18
شينه مسي مخصوص پاي دكل 3*30*100
دکل صاعقه کیر
براي وصل نمودن پاي دكل هاي خود ايستاي 60متري به سيستم ارت
19
ميله ROD
در روش سطحی
در روش سطحي استفاده مي گردد.
20
بست مربوط به سيم مسي و ميله ROD
در روش سطحی برای دکل صاعقه کیر
براي اتصال سيم به ميله برقگير ياROD
21
كرپي ابروئي همراه پيچ و مهره
در روش سطحی برای دکل صاعقه کیر
براي بستن ميله برقگير به دكل هاي 100 فوتي و دكل هاي خود ايستاي لوله اي
22
بنتونيت اكتيو كيلو(300الی450kg )
چاه ارت و روش سطحی
براي روش عمقي و سطحي
23
بست ميله برقگير به پليت
دکل صاعقه کیر
جهت اتصال ميله برقگير به پليت در دكلهاي خود ايستاي60متري

*** : صفحه مسي به ابعاد 5/.*40*40 سانتيمتر براي مناطق شمالي كشور و 5/0*50*50 سانتيمتر براي مناطق نيمه خشك مانند تهران و 5/0*70*70 سانتيمتر براي مناطق كويري استفاده شده و محصول كارخانه مس شهيد باهنر باشد . از صفحه مسي با ضخامت 3 يا 4 ميليمتر نيز مي توان استفاده نمود.

د - اتصال سيم به صفحه مسي

اتصال سيم به صفحه مسي بسيار مهم مي باشد و هرگز و در هيچ شرايطي نبايد اين اتصال تنها با استفاده از بست ، دوختن سيم به صفحه و يا … برقرار گردد.بلكه حتما بايد سيم به صفحه جوش داده شود و براي استحكام بيشتر با استفاده از 2 عدد بست سيم به صفحه ( رديف 15 جدول مصالح مورد نياز )بسته شده و محكم گردد.براي جوش دادن قطعات مسي به يكديگر از جوش برنج يا نقره استفاده شود و در صورت عدم دسترسي به اين نوع جوش از جوش (Cadweld) استفاده گردد .

ه - حفر چاه ارت

با توجه به شرايط جغرافيايي منطقه چاهي با عمق مناسب و در مكان مناسب (با توجه با راهنماي انتخاب محل چاه ارت ) حفر گردد. شياري به عمق 60سانتيمتر از چاه تا پاي دكل براي مسير سيم چاه ارت تا برقگير روي دكل همچنين براي سيم ارت داخل ساختمان حفر نمائيد. در صورتي كه مسير 2 سيم مشترك باشد بهتر است مسير دو سيم ايزوله گردند. همينطور مسير سيمها بايد كوتاهترين مسير بوده و سيم ميله برقگير و ارت حتي الامكان مستقيم و بدون پيچ و خم باشد و نبايستي خمهاي تند داشته باشد و در صورت نياز به خم زدن سيم در طول بيش از 50 سانتيمتر انجام گردد.


و - پر نمودن چاه ارت

1- ابتدا حدود 20 ليتر محلول آب و نمك تهيه و كف چاه ميريزيم بطوريكه تمام كف چاه را در برگيرد بعد از 24 ساعت مراحل زير را انجام مي دهيم .

2- به ارتفاع 20 سانتيمتر از ته چاه را با خاك رس و يا خاك نرم پر مينمائيم.

3- به مقدار لازم (حدود 450كيلو گرم معادل 15 كيسه 30 كيلو گرمي)بنتونيت را با آب مخلوط كرده و بصورت دوغاب در مياوريم و مخلوط حاصل را به ارتفاع 20 سانتيمتر از كف چاه ميريزيم هر چه مخلوط حاصل غليظ تر باشد كيفيت كار بهتر خواهد بود.

4- صفحه مسي را به 2 سيم مسي نمره 50 جوش ميدهيم اين سيمها يكي به ميله برقگير روي دكل و ديگري به شينه داخل ساختمان خواهد رفت بنابراين طول سيم ها را متناسب با طول مسير انتخاب مي نمائيم.

5- صفحه مسي را بطور عمودي در مركز چاه قرار مي دهيم

6- اطراف صفحه مسي را با دوغاب تهيه شده تا بالاي صفحه پر مي نمائيم

7- لوله پليكاي سوراخ شده را بطور مورب در مركز چاه و در بالاي صفحه مسي قرار مي دهيم و داخل لوله پليكا را شن ميريزيم تا 50 سانتيمتر از انتهاي لوله پر شود اين لوله براي تامين رطوبت ته چاه مي باشد و در فصول گرم سال تزريق آب از اين لوله بيشتر انجام گردد. لازم بذكر است در مواردي كه چاه ارت در باغچه حفر شده باشد و يا ته چاه به رطوبت رسيده باشد و يا كلا در جاهايي كه رطوبت ته چاه از بالاي چاه يا از پايين چاه تامين گردد نيازي به قراردادن لوله نمي باشد .

8- بعد از قراردادن لوله پليكا به ارتفاع 20 سانتيمتر از بالاي صفحه مسي را با دوغاب آماد شده پر مينمائيم.

9- الباقي چاه را هم تا 10 سانتيمتر بر سر چاه مانده ، با خاك معمولي همراه با ماسه يا خاك سرند شده كشاورزي پر مي نمائيم و 10 سانتيمتر از چاه را براي نفوذ آب باران و آبهاي سطحي به داخل چاه با شن و سنگريزه پر مي نمائيم . روئ چاه مخصوصا در مواقعي كه از لوله پوليكا استفاده نمي گردد نبايدآسفالت شده و يا با سيمان پر گردد.

10-داخل شيار هاي حفاري شده را با خاك سرند شده كشاورزي يا خاك نرم معمولي و يا خاك معمولي مخلوط با بنتونيت پر نمائيد


ز- نصب شينه و ميله برقگير

شينه داخل ساختمان بايد توسط مقره هايي از ديوار ساختمان ايزوله گردد.قطر و طول شينه بستگي به تعداد انشعابات داخل ساختمان دارد .(تمامي تجهيزات داخل ساختمان بايستي بطور جداگانه و موازي به اين شينه متصل گردد.) در حالتيكه دكل روي ساختمان قرار داشته باشد سيم ميله برقگير نبايستي از داخل ساختمان برده شود بلكه بايد خارج از ساختمان سيم كشيده شود و همينطور مسير عبوري سيم ارت به داخل ساختمان تا شينه ورودي ساختمان بايد عايق دار باشد.

در پاي دكل توسط بست ، سيم ميله برقگير به يكي از پايه هاي دكل خيلي محكم متصل شود و تا بالاي دكل به ميله برقگير متصل گردد. لازم بذكر است مسير ميله برقگير از كابلهايي كه به آنتنها مي روند بايد جدا باشد .

  • 05 آذر 1392
  • Admin
  • 55554
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2023