STAR 6-60
 

شعاع حفاظتی 113 متردر مدل S.T.A.R. 2-10 دارای ΔT برابر 60 ميکروثانيه در کلاس حفاظتی Level 3
شعاع حفاظتی 102 متردر مدل S.T.A.R. 2-10 دارای ΔT برابر 60 ميکروثانيه در کلاس حفاظتی Level 2

شعاع حفاظتی 80 متردر مدل S.T.A.R. 2-10 دارای ΔT برابر 60 ميکروثانيه در کلاس حفاظتی Level 1

صاعقه گیر S.T.A.R. تنها صاعقه گیر با قدرت واقعی 60 میکرو ثانیه بوده که این قدرت فوق العاده به همراه مجهز بودن صاعقه گیر به شاخک های دفلکتوری باعث جذب و تخلیه هرچه سریعتر ضربات صاعقه ها، قبل از آنکه بصورت خطرناکی حد انرژی آنها بالا رود را داشته و نیز باعث تخلیه هوای یونیزه اطراف بصورت لحظه به لحظه در هر زمان از وضعیت و شرایط یونی هوا را دارا می باشد.

صاعقه گیر S.T.A.R. تنها صاعقه گیری میباشد که دارای بدنه یکپارچه در قسمت عملگر خازنی و شاخکهای دفلکتوری میباشد، (برخلاف صاعقه گیرها که نیاز به مونتاژ در زمان نصب دارند) که این امتیاز، مزیت های ذیل را بهمراه می آورد :

1) بدلیل مونتاژ اولیه صاعقه گیر در مراحل ساخت، ارتباط قسمتهای دستگاه با کمترین مقاومت اهمی میباشد که باعث کارآیی فوق العاده بالای صاعقه گیر در حین کار میباشد و نیز با گذشت زمان و تکرار برخورد و دریافت صاعقه، کوچکترین تأثیری در کیفیت جذب و تخلیه انواع صاعقه های Upward و Downward را نخواهد داشت.

2) صاعقه گیر S.T.A.R. تنها صاعقه گیری میباشد که بدلیل نوع و کیفیت در طراحی و انتخاب مواد اولیه در ساخت ، دارای عمر بالا بوده و دچار خوردگی به جهت استفاده از آلیاژهای متفاوت در ساخت قطعات مختلف صاعقه گیر نخواهد شد.

STAR 6-60
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025