STAR 6-45

شعاع حفاظتی 97 متردر مدل S.T.A.R. 6-45 دارای ΔT برابر 45 ميکروثانيه در کلاس حفاظتیLevel 3
شعاع حفاظتی 86 متردر مدل S.T.A.R. 6-45 دارای ΔT برابر 45 ميکروثانيه در کلاس حفاظتیLevel 2
شعاع حفاظتی 65 متردر مدل S.T.A.R. 6-45 دارای ΔT برابر 45 ميکروثانيه در کلاس حفاظتیLevel 1
اين صاعقه گير نه تنها ازلحاظ تكنيكي و فني بسيار پيشرفته است بلكه به جهت زيبايي منحصر به فرد مي باشد. S.T.A.R. در 16 رنگ مختلف و 3 شكل جرقه گير و 48 نوع متفاوت كه به راحتي در مكان هاي مختلف به كار مي رود قابل انتخاب مي باشد و به دليل كوچك بودن اندازه و نيز رنگ ها ي متنوع تثبيت شده به طورموثري در جلوگيري از خسارات ناشي از صاعقه مورد استفاده قرار مي گيرد .

STAR 6-45
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025