خدمات پشتیبانی ایران دکل شامل نگهداری ، ریگلاژ، بازدید دوره ای و ... می باشد . که موارد ذکر شده طبق توافقات حاصل شده و ثبت شده در قراردادی که بین ایران دکل و طرف مربوطه منعقد می گردد اجرا می گردد . طبق آنچه که به عنوان پشتیبانی ، ایران دکل به عهده می گیرد ، مسئولیت بازدید دوره ای بر مبنای توافقات انجام گرفته بر عهده  کارشناسان فنی ایران دکل می باشد تا در صورت بروز و مشاهده جزئی ترین مشکل و یا آنچه که به مشکل ختم می شود در طی بازدیدها اقدام به رفع و تعمیر موارد موجود نمایند.
از عمده ترین موارد مورد نیاز در بحث پشتیبانی ، بحث ریگلاژ دوره ای دکل میباشد که با توجه به بار دکل و میزان وزش باد و همچنین زمین و فضای که دکل در آن بنا شده مستلزم رعایت نکات و مسائل حرفه ای می باشد .

ایران دکل با توجه به اخلاق مداری در کار و دارا بودن پرسنل و تجهیزات مد نظر آمادگی به عهده گرفتن مسئولیت نگهداری و پشتیبانی انواع دکل های تولیدی و ساخت این شرکت را دارا می باشد تا علاوه بر کیفیت و سایر خدمات ویژه اطمینان خاطری شایسته مشتریان فراهم آورد .


پشتیبانی
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2024