مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×

مکان یابی دکلهای مخابراتی با استفاده از خودکار یادگیر

یکی از مسائلی که در مورد استفاده از تلفن همراه مطرح است تعیین مکان ایستگاههای مورد نظر برای دادن سرویسدهی مناسب از نظر خط دهی به تلفن همراه است. شعاع خط دهی متفاوت این ایستگاهها، مکان آنها و شرایط جغرافیایی منطقه باعث میشود که مکانیابی این ایستگاهها یک مسئله بهینهسازی از نوع غیر چندجملهای سخت شود. برای این منظور از ترکیب الگوریتم ژنتیک و آتاماتای یادگیر استفاده شده است تا منطقه مورد نظر تحت پوشش قرار گیرد و همپوشانی ما بین ایستگاهها کاهش یابد. در الگوریتم پیشنهادی این پایان نامه دو نوع آتاماتا بیان شده است که یکی به عنوان والد عمل میکند و مسئول اضافه کردن ایستگاه به منطقه است و مابقی آتاماتاها نقش فرزند را دارند و به ایستگاهها اختصاص یافتهاند. در کارهای مرتبط انجام شده در این زمینه مسائلی از جمله افت فرکانس در محیط های مختلف، شرایط محیطی منطقه، محدودیت استفاده از فرکانس و هزینه های مربوطه در نظر گرفته نشده است. الگوریتم پیشنهادی با نمونه مشابه که به وسیله الگوریتم ژنتیک و آتاماتای یادگیر پیادهسازی شده است مقایسه شده است و نتایج حاصل نشان میدهد که ترکیب الگوریتم ژنتیک و آتاماتای یادگیر در حالت کلی بر اساس معیارهای مورد نظر بهتر از دو الگوریتم دیگر عمل میکند. ...

فایل PDF و کامل این مقاله را درانتهای همین صفحه دانلود کنید

نویسنده مقاله :
ایمیل نویسنده:
منبع مقاله :
14 آبان 1397 Admin 565
0 رای
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020