مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×

إيران الدکل

شرکة اتصالات و علاقات شبکه هزاره بویا باسم تجاری ایران دکل بالتوجه المیزة فی فکرة جدید و مستخدمة والفعال و اداء الخدمات مختلفة و ملحوظة للزبائن بدأ نشاطها فی معلومات اساسیة استشارات، تصمیمات، انتاج و تثبیت الصواریات من ای نوع فی مدی سنین.
نظرا الی حاجات السوق الداخلی و المنطقة و نظرا الی کیفیة و تسریع فی الانتاج و استسلام السلع، استطاع ان تحصل علی موقف جدیر بالذکر بین البائعین و الرقباء التی کلها من فضل الله و تعاون الزبائن. الیوم نستطیع ان نستعین بالعلوم و تقنیة الموجودة فی هذا المجال، نقل عن وهلة الاختبار و نستفید منه للوصول علی افضل نتیجة التی شرکة ایران دکل یستخدم فی هذا المهم و تم تصمیم الصواریات و حفظ علیالمواد الاولیة حصول علی نتیجه افضل.


لوگوی ایران دکل

بعض من عملائنا

 • مشتریان ایران دکل
 • مشتریان ایران دکل
 • مشتریان ایران دکل
 • مشتریان ایران دکل
 • مشتریان ایران دکل
 • مشتریان ایران دکل
 • مشتریان ایران دکل
 • مشتریان ایران دکل
 • مشتریان ایران دکل
 • مشتریان ایران دکل
 • مشتریان ایران دکل
 • مشتریان ایران دکل
 • مشتریان ایران دکل
 • مشتریان ایران دکل
 • مشتریان ایران دکل

مناسبات

المشاریع

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020