مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×

کامیرا الاساس


صواری احادی الاساس:

لهذه الصواریات اساس واحد و یصنع من قطع متعدد السطوح. یثبت هذه الصواریات علی اساس واحد و یوجد فی سفحها مرساتات کثیر. ان حدة هزة هذه الصواری اکثر من صواریات آخر. بسبب احتلال مکان قلیل هام و یستخدم فی اراضی التی لدیهم قیمة غالی، قدرة علی حملهم قلیل و محدودة و فی اکثر  مواقف یستخدم لشبکات هاتفیه. تثبت هذه الصواریات بالمرفاع فقط فلهذا لابد ان تثبت فی مکان یمکن مرور و تثبیتها بالمرفاع. 
 


انواعها:

1 متعدد السطوح
2 شفة
3 اورلبیه
4 انبوبیه


یختلف استخدامها فی حالات و ظروف منوعة الاقالیم  و ایضا فی اماکن مختلفة حسب اذواق یتم التصمیم و صنعها. ان کان تصمیمها و صنعها دون رعایة معیارات معینه، اساس الکامیرا یهز و یؤثر مباشرة فی عمل الکامیرا.
علی ان اهمیة موضوع سیطرة الفیدیویة خلال سنین اخیرا، تکنولوجیا الصواری احرز تقدمآ ملحوظا، و شرکة ایران دکل اعتمادا علی خبرة و تجربة ها فی مجالات صنع اسس الواقفة متعددة السطوح، قادر علی خطوات مؤثرة فی مجال تصمیم، و صنع و تنفیذ اساس الکامیرا المختلفة.

اقسام اسس الکامیرا:
1 صنع اساس لتثبیت الکامیرا المسیطر الآلیة لحدود خطة المرور.
2 صنع اساس لتثبیت الکامیرا المسجل الانتهاک المرور.
3 صنع اسس لتثبیت الکامیرا المشرف الفیدیویة.
4 صنع اسس لتثبیت الکامیرا الامنی الذی ذات دوائر محصورة و خاصة مواقع الانتحاکی.
هذه الاسس یصنع علی سبیل متعدد السطوح الواقفة مع تغطیة بالجلفنة الحار (hot deep galvanized  ) او تغطیة بالوان الایبوکسی او علی ترتیب التی ترید الزبون و ظروف الجویة من ثم منوعة. یصنع عادة یطریق ساذج او سلمیة او ذات سلة (ladder plat form ) لتسهیل تصلیحات و خدمات الکامیرا تم تصمیم و تنفیذ. الکامیرات الناظرة الثابتة علی اساس المرتفع یتم تنفیذه بالاتصالات اللاسلکیه.
16 آبان 1438 Admin 1236
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020