شماره حساب ها

 بانک ملی :


شماره حساب :
0102150980005
شماره کارت :
6037  9972  2391  9128
شماره شبا :
51017  000  0000  102150980005بانک ملت :

شماره حساب :
5760158810
شماره کارت :
6104    3378  0220  7009
شماره شبا :
78012  0000  00000  5760158810

حساب ها بنام سرکار خانم << زهرا صالحی گل >> می باشد
  • 04 آذر 1392
  • Admin
  • 8232
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2021