سایر روش ها (‌چاه ارت )

 ساير روش ها:

 روش های ديگر در مناطق كوهستانی و سنگلاخی و مكانهای خاص كاربرد دارد كه بنا به مورد با بازديد از محل و اندازه گيری های لازم می تواند طرح مناسب تهيه گردد .


اجرای ارت در ارتفاعات


ارتفاعات كشور را با توجه به نوع زمين و خاك می توان به سه دسته تقسيم كرد. ارتفاعات خاكی كه امكان حفاری و كوبيدن ميله مغز فولادی در آنها وجود دارد. ارتفاعات سنگلاخی كه امكان حفاری عميق در آنها وجود ندارد ولی می توان شيار ايجاد كرد.
ارتفاعات صخره ای برای حالت اول : به يكی از روش های حفر چاه يا كوبيدن ROD می توان سيستم ارت را اجرا نمود در حالت دوم شيارهايی به صورت ستاره و پنجه ای ايجاد نموده و تسمه مسی را در داخل شيار ها خوابانده و برای كاهش مقاومت روی تسمه را با مخلوط خاك و بنتونيت می پوشانيم .

نكته : كليه اتصالات در زير خاك بايد به يكديگر جوش داده شود.

روش اول :

در زمينهای صخره ای كه امكان حفاری وجود ندارد با مصالح ساختمانی كانال ساخته، تسمه مسی را در كف كانال خوابانده و كانال را با بنتونيت پر می نمائيم . طول كانال يا كانالها بايد به اندازه ای باشد كه مقاومت اندازه گيری شده زير 3 اهم گردد. برای گرفتن نتيجه مطلوب ميبايستی داخل كانال بصورت مصنوعی دائما مرطوب نگهداشته شود.

روش دوم:

روش شبكه ای است بدين صورت كه ابتدا شبكه شطرنجی با سيم مسی به طول 3+x و عرض 3+y به طوريكه نقاط اتصال به هم جوش داده شده درست كرده سپس با مصالح ساختمانی آن را در زمين با بنتونيت به ارتفاع 40cm به طوريكه ابتدا 20cm بنتونيت ريخته سپس شبكه ساخته شده را قرار داده و روی آن را هم تا 20cm با بنتونيت می پوشانيم و انشعابهای لازم جهت دكل و سايت و نقاط ديگر از آن گرفته می شود متغيير های x و y به ميزان مقاومت خوانده شده بستگی دارد .

  • 05 آذر 1392
  • Admin
  • 11201
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2024