مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×

STAR 3-25


STAR 3-25

شعاع حفاظتی 55 متردر مدل S.T.A.R. 2-10 دارای ΔT برابر 25 ميکروثانيه در کلاس حفاظتی Level 3
شعاع حفاظتی 65 متردر مدل S.T.A.R. 2-10 دارای ΔT برابر 25 ميکروثانيه در کلاس حفاظتی Level 2

شعاع حفاظتی 75 متردر مدل S.T.A.R. 2-10 دارای ΔT برابر 25 ميکروثانيه در کلاس حفاظتی Level 1
05 آذر 1392 Admin 2999
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020