مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×

STAR 2-10

STAR 2-10


شعاع حفاظتی 55 متردر مدل S.T.A.R. 2-10 دارای ΔT برابر 10 ميکروثانيه در کلاس حفاظتیLevel 3
شعاع حفاظتی 41 متردر مدل S.T.A.R. 2-10 دارای ΔT برابر 10 ميکروثانيه در کلاس حفاظتیLevel 2

شعاع حفاظتی 24 متردر مدل S.T.A.R. 2-10 دارای ΔT برابر 10 ميکروثانيه در کلاس حفاظتیLevel 1

صاعقه گیر S.T.A.R. صاعقه گیری می باشد که نیاز به هیچگونه منبع تحریک کننده خارجی نداشته و بدین ترتیب احتمال عدم فعالیت را ندارد و هر لحظه یون های موجود در هوا را جذب و سریعاً به زمین منتقل می نماید.
نحوه عملکرد صاعقه گیر بصورتی است که هیچگونه عوارضی برای محیط زیست نداشته و بدون هیچگونه تخریب زیست محیطی صاعقه دریافتی را به زمین منتقل می نماید.

صاعقه گیر S.T.A.R. در بدترین شرایط آب و هوایی در اروپا تحت تست قرار گرفته است و قادر به جذب و تخلیه انواع صاعقه در بدترین شرایط جوی میباشد.

05 آذر 1392 Admin 2625
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020