مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×

تصمیم الصواری

 
تصمیم الصواری:
الیوم نستطیع ان نستعین بالعلوم و تقنیة الموجودة فی هذا المجال، نقل عن وهلة الاختبار و نستفید منه للوصول علی افضل نتیجة التی شرکة ایران دکل یستخدم فی هذا المهم و تم تصمیم الصواریات و حفظ علیالمواد الاولیة حصول علی نتیجه افضل.

 


هذه الشرکة حسب احتیاجات زبائن لتکنولوجیاهم و وفقا علی معایر العالمی خلال موظفین المجرب فی قسم التصمیم و مهندسی و بما فی ذلک ظروف اقلیمیه و جویه، و بما فی تحمیل و تصمیم خطی و اتصالات و ماعدا ذلک، قام الی محاکاة و صنع نماذج تجریبی ثم علی ان حصل المشروع و اطمئنان تام فی وحدات الانتاج فی عدة کثیر.

 
16 آبان 1438 Admin 709
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020