مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×

الدعم

خدمات الداعمة للشرکة: حفظ، صیانة، زیارات فتریة و ... . ان موارد مذکوره وفقا علی اتفاقیة التی یتم توقها بین شرکة و الزبون. وفقا علی الدعم مسؤولیة زیارة الفتریة یقوم خبراء شرکة ایران دکل حتی تصلح المشکلات ناشئة خلال طوال الزمان التی یبرز فی زیارات.

 

من اکثر موارد الدعم (ریکلاج) فتری وفقا علی حمل الصواری و درجة الریح و الارض التی تمکن فی الصواری، حتی نراقب علی خدمات الاطمئنان و خدمات اخر للشرکة. و الاحترام للزبون و استلزام رعایة مسائل و نکتات المحترف.
17 آبان 1438 Admin 718
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020