مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×

حول شرکة ایران دکل


شرکة اتصالات و علاقات شبکه هزاره بویا باسم تجاری ایران دکل بالتوجه المیزة فی فکرة جدید و مستخدمة والفعال و اداء الخدمات مختلفة و ملحوظة للزبائن بدأ نشاطها فی معلومات اساسیة استشارات، تصمیمات، انتاج و تثبیت الصواریات من ای نوع فی مدی سنین.
نظرا الی حاجات السوق الداخلی و المنطقة و نظرا الی کیفیة و تسریع فی الانتاج و استسلام السلع، استطاع ان تحصل علی موقف جدیر بالذکر بین البائعین و الرقباء التی کلها من فضل الله و تعاون الزبائن.
الیوم نستطیع ان نستعین بالعلوم و تقنیة الموجودة فی هذا المجال، نقل عن وهلة الاختبار و نستفید منه للوصول علی افضل نتیجة التی شرکة ایران دکل یستخدم فی هذا المهم و تم تصمیم الصواریات و حفظ علیالمواد الاولیة حصول علی نتیجه افضل.


هذه الشرکة حسب احتیاجات زبائن لتکنولوجیاهم و وفقا علی معایر العالمی خلال موظفین المجرب فی قسم التصمیم و مهندسی و بما فی ذلک ظروف اقلیمیه و جویه، و بما فی تحمیل و تصمیم خطی و اتصالات و ماعدا ذلک، قام الی محاکاة و صنع نماذج تجریبی ثم علی ان حصل المشروع و اطمئنان تام فی وحدات الانتاج فی عدة کثیر.
الیوم مصنع ایران دکل واحد من الجاهزین اکثر و اکمل مصانع العالم فی مجال  الانتاج انواع من الصواری من طراز : واقف رباعی السطوح، ثلاثی السطوح (احادی الاساس) اساس الکامیرا، اضائیة، (احتوائی) G45, G35  . 
من الواضح ان إنتاج الصواری یشمل علی وحدات کبیرة و میزة التی شرکة ایران دکل یسعی ان ادی صفقة تام یشمل علی خدمات الانتاج منها: تصمیم، (خطة مطمئن و باسعار المعقولة و محترف) اعداد ملازمات الاولیه لصنع الصواریات و استخدام عمال الخبرة و متجرب فی هذا المجال، الجلفنة و تلوین الصواری علی طلب الزبون، تثبیت الصواری، حفظ و دعم الصواری. رغم هذا للانتاج و اداء الصواری الخدمی کبئر الارت، اداء مکافحة البرق وفقا المعایر الخ... من جانب ایران دکل یستلم حتی اذا تنتهی وحدات من اول الی الانهاء بشکل تام معا فی مجموعة لان خدمات تؤدی دون دلال و واسطة ، فی النهایه آخر سعر رائع.
17 آبان 1438 Admin 726
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020